Takyon (ya da, Tachyon, Prana) bir frekans/enerji değildir ama bütün frekansların tohumudur. Her şey Takyon’dan gelişir/meydana gelir. Takyon, uyumsuzluğun yakınına geldiğinde, denge yaratır. Mükemmel form Takyon’da kodlanmıştır. Takyon şifa vermez ama vücut Takyon’u daha iyi hissetmek için ihtiyaç duyulan enerjiye dönüştürür. Takyon ışık hızından daha hızlıdır. Takyon EMF’ nin (örneğin; elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanlar) yakınına geldiğinde, negatif alanların etkilerini pozitif enerjilere dönüştürür.

Takyon’a uyumlandıktan sonra titreşimleriniz değişir, bu nedenle enerji sorunları kendiliğinden ortadan kalkar. Takyon’un amacı bedeninizin titreşimlerini yükselterek enerji sorunlarını önlemektir.

Bu kursta çeşitli türde Takyon antenlerinin nasıl yaratıldığını öğreneceksiniz. Bir Takyon anteni alt-molekül seviyesinde kalıcı olarak dönüştürülmüş, Takyonun (Yaşam Gücü, Yaşam Enerjisi) alıcısı ve vericisi görevini yapan bir maddedir.

  • Takyon/Prana suyu(Suyu takyon anteni olarak nasıl kullanacağınızı ve suyu nasıl şarj edeceğinizi)
  • Telefonların negatif etkilerinden korunmak için EMF(Elektro Manyetik Filitre) telefon filitresini nasıl yapacağınızı
  • Takyon/Prana “uyumlama yağı” (Bu yağı kullanarak tüm uyumlamarı güçlendirebilirsiniz.)
  • Takyon/Prana Diskleri (bir odayı ya da malzemeyi(eşyayı) enerjisel olarak şarj etmek için)
  • Takyon/Prana Çakra Taşları(Çakraların arındırılması ve şarj edilmesi için)
  • Ve fazlası…bu kursun içinde.
  • Takyon 2011 Uzaktan Eğitim ve Uyumlaması: 150 TL

  • Eğitim kitapçığı ve sertifika tüm eğitim ve uyumlamalarda e-mail ile gönderilmektedir.

  • Eğitim/Uyumlama Talebi için lütfen formu doldurunuz ya da iletişim bilgilerimizi kullanarak da iletişime geçip talebinizi iletebilirsiniz.

 

Takyon Hakkında Daha Fazla Bilgi

Evrende var olan bütün varlıklar, yani atom ve hücresel yapıya sahip bütün varlıklar, evrene sürekli olarak yapılarından enerji yayarlar.

Enerji çok hızlı bir madde veya madde çok yavaş (veya durağan) bir enerjidir. Aradaki fark hızdır. Elektrik akımının bir iletici vasıta ile iletilmesi gibi, canlılığın iletimi içinde genetik birimlerine ihtiyaç vardır.

Evrende her şey zıddıyla birlikte vardır. Bu bilimselliğin gereği olarak, maddenin de bir karşıtı yada simetriği mevcuttur. Anti-madde (karşıt madde-zıt madde) Madde artı değildir. Sıfırdan daha ağır, uzun, buna mukabil yavaştır. Enerji ışık hızında devindiğinde, hareket ettiğinden sıfır değerlidir. Madde, kütlesini bu hızda muhafaza edemez, koruyamaz. Kuantlara (boyutsuz, ağırlıksız) varlıklara dönüşerek kütlesini yitirir, sıfırlar. Işık hızına ulaşan bir insanın öz kütlesi sıfır grama iner, boyu da sıfır cm.dir, yani maddi varlığı ortadan kalkar.

Eğer madde, ışık hızının ötesine ulaşırsa, bu kez eksi değerden söz edilir. Bu değerler bugün elimizde mevcut araçlarla ölçülemez. Dolayısıyla böyle bir varlık ölçülemez ve görülemez. Örneğin, şuur/bilinç böyle bir varlıktır, yani uzay-zaman boyutunun dışında beşinci bir boyuttur. Eksi bir uzay-zaman boyutunda nur (enerji) olarak mevcuttur. Bu eksi parçacıklara Takyon adı verilmektedir. Takyon: Hızlı parçacık demektir. Enerji maddeye hükmeder, Takyonlar ise şuur-bilinç enerjisine hükmeder. Takyonlar aleminde bilinç, şuur aleminde varlıklar, 100.000 km uzunluğunda ve eksi 100.000 kg ağırlığında olabilmektedir. Bunlara latif varlıklar da denilebilir. Madde, hareket halinde ışıktan daha hızlı olduğunda, yani, ışık hızını aştığı zaman kendine yeni bir kütle kazanır. Fakat, bu kütle eksi bir kütledir. Burada her şey ışıktan daha hızlı bir osilâsyona, titreşime sahip olduğu için maddi alem tarafından idrak edilemez. Bu alemin diğer ismi “misal alemi” dir. Bu alemde her şey madde aleminin tersine davranır, maddeler yere düşmez yukarı hareketlenir. Bunlar maddi alemin hakimleridir. Şuurun birleşimi yani maddi boyutlara hükmeden takyonik boyut olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda şuur üst mana bulutudur.

Şuurun, bilincin oluşum mekanı kuvvetle muhtemel beyindir.

Beynimiz somut bir varlıktır, ama düşüncelerimiz, duygularımız, rüyalarımız ve benzeri soyut varlıklardır. Ölçülemezler, elle tutulamazlar, gözle görülemezler. Ama insanlar yönetirler. İşte bu düşüncelerimiz ve duygularımız sayesinde bedenimizi terk eder, bilmediğimiz yerlere gideriz. Sayısız fanteziler üretebilir, hatıralarla baş başa kalabiliriz. İşte bu noktada bütün varlıkların şuurlu, bilinçli düşüncelerin, aşk, duygu, sevgi, düşünce, rüya, hayal, zeka, idrak, akıl ve benzerleri maddi bedenimiz olarak değildir görüşü daha kuvvetli görünmektedir.

Bu bilgilerden sonra Takyon Enerjisini şu şekilde açıklayabiliriz.

Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak, bir çok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından, maddi bedene Enerjisel Süreklilik akar. Eğer beden katmanlarından herhangi bir tıkanmış ise, enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbestçe akamaz. Bir çok hastalığın nedeni budur. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için, bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Enerji sistemlerinin çogu bu blokajları giderirken her enerjinin her blokaja frekansı eşit olamaz. Ayrıca bir enerji kendi içinde özeldir. Bazı blokajlar için uygun enerji kullanılmalıdır.
Takyon Enerjisi belli türde bir enerji değildir, kendi içinde tüm enerjileri içerir. Çünkü Takyon Enerjisi Sıfır – Noktası enerjisine giriş kapısıdır. Takyonun yaptığı şey organizmamıza, bedenimize, süptil bedenlerimize gereksinim duydukları etkileri üretme şansını vermektir. Ve bedenlerimiz inanılmaz zeki olduğu için, daima kendileri için iyi olan etkileri üretirler.

TAKYON NEDİR?

Kuantum fiziğine göre, materyal evren enerjinin çok yoğun formundan başka bir şey değildir. En süptil/ince enerjisel yapıların ince alemlerinden maddenin en kaba, en yoğun almelerine, bu Evrende var olan her şey bir enerji sürekliliğinde hizalanır. Enerji, yüksek derecede ince süptil alemlerden süreli olarak akar ve astral, eterik, elektromanyetik seviyelere ve en sonunda var oluşun maddi alemine akar. Dünya’da var olan her şey kendi Enerjisel Sürekliliği içinde var olur, bedenlerimiz buna mükemmel bir örnektir. Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak, bir çok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından, en yüksek, en ince süptil bedenlerden aşağıya maddi bedene Enerjisel Süreklilik akar. Enerjisel Süreklilikten akan enerji tek kaynaktan gelir. Hindistan’da, bu İlahi Anne olarak adlandırılır. Hristiyanlar Kutsal Ruh der ve bir çok modern, Yeni Çağ spiritüel öğretileri onu Kozmik Enerji olarak adlandırır. Modern fizik onu Sıfır – Noktası Enerjisi veya Serbest Enerji olarak adlandırır. Bu noktada, Sıfır noktası enerjisinin eterik veya astral enerji gibi özel bir enerji formu ile karıştırılmaması gerektiğini anlamak önemlidir Sıfır – Noktası Enerjisi formsuzdur. O her şeyin kaynağıdır. Süptil enerjilerin tüm alemleri Enerjisel Sürekliliğin sadece parçalarıdır. Takyon enerjisi bu yapılandırılmamış, formsuz Sıfır- Noktası Enerjisinin ilk şekillenmeye başladığı en ilksel düzeydir. Sıfır – Noktası Enerjisi gibi, Takyon belli bir frekans ile sınırlı değildir. Hertz frekans spektrumunda ölçülemez. O belli bir enerji biçimi değildir. Daha çok, kendi içinde tüm enerjileri kapsar. Onun nitelikleri Sıfır – Noktası Enerjisine benzer, sadece yapılandırılmış alanda farklıdır.

Kendi içinde, Takyon enerjisi, yaşamın her bireyselleşmiş formunda mükemel bir Enerjisel Süreklilik yaratmak için gerekli olan tüm potansiyeli saklar. İnsan bedeninde ortaya çıkan her şey önceden mükemmel formda Takyon Enerjisi içinde kodlanmıştır. Bunun mükemmel bir örneği hayvan krallığıdır, burada hayvanların insan varlıklar tarafından etkilenmeden tamamen sağlıklı hayatlar yaşadığı gözlenmiştir.

Örneğin, büyüme periyotlarında yedi kata kadar bir yaşam süresine sahiptir. Bir insan varlığı için, bu 140 yıllık mükemmel sağlıklı yaşam anlamına gelir. İnsan tıbbında bilinen 40,000 kronik ve dejenere edici hastalıktan, sadece bir kaçının vahşi hayvanlarda var olduğu bilinmektedir ! Bunun nedeni vahşi hayvanların Enerjisel Sürekliliği bloke etme yeteneklerinin olmamasıdır.

Doğada mükemmelliği ve Takyon Enerjisinin karakterini görürüz. Takyon Enerjisinin içerdiği bilgi mükemmeldir. Yaşamlarımızda sağlık ve dengeye ulaşmak için gereksinim duyduğumuz tek şey serbest şekilde akan Enerjisel Sürekliliktir. Başka deyişle, Takyon Enerjisinin süptil bedenlerimizin tüm katmanlarından akmasına izin vererek Takyon Enerjisi için süperiletkenler olmaya ihtiyacımız var. Bu enerji maddi hücrelere akarken, tüm metabolizmayı mülemmel dengelenmiş şekilde organize eder. Eğer süptil beden katmanlarından herhangi bir tıkanmış ise, enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbestçe akamaz. Bu seviyeen sonra, enerjinin önemli yetersizlikleri olacaktır. Süptil katmanların herhangi birindeki blokajlar Takyon Enerjisinin materyal bedene serbest olarak akmasını önler. Süptil bedenlerdeki blokajlar ile birlikte – etkilenen veya birlikte – yaratılan bir çok hastalıklar olmasının nedeni budur. Ayrıca bu fizyolojik durumumuzun fiziksel bedenimizi neden etkilediğini açıklar.  Gerçekte, duygusal ve zihinsel bedenler o kadar süptildir ki, fiziksel bedene direkt olarak müdahale etmezler. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için, bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Bu bilgi enerji sistemlerine yönelen bir çok farklı frekansın yaratılışı için temeldir. Foton enerjisini, kristal enerjisini, mıknatısları, orgon enerjisini, ışık akupunkturunu, radyonik aletleri, foton ışıklarını, elektromanyetik ve ses terapisini, terapi olarak kullanılan her şeyi biliyoruz. Şüphesiz, bu enerji sistemlerinin tümü, bazı blokajları giderme, enerjinin süptil beden sisteminin bazı katmanlarında serbestçe akamadığı durgun paketleri giderme yeteneğine sahip olduklarında iyi çalışır. Ancak, genelde, enerjisel frekans terapilerinin iki sınırlaması vardır. Biri, tüm bu enerjilerin belli bir frekans ile sınırlı olmasıdır, örneğin 16 – 32 mu – metre. Bu, aurik alanın veya süptil beden katmanlarının belli bir spektrumudur ve eğer düzgün şekilde uygulanırsa 16 – 32 mu – metre arasındaki sahip olduğumuz blokajlara yardımcı olabilir. Ancak, problemimiz bu frekansların spektrumundan kaynaklanmıyorsa ne olur ? Problemimiz 35 – 50 mu – metre alemindeki enerji blokajı ise ne olur ? Şüphesiz, foton enerjisini, direkt olmayan etkiyi uygulamanın bazı küçük yararları olabilir, ama problem temizlenmez. O zaman foton enerjisi biraz yardımcı olabilen, fakat problemi kökünde çözemeyen bir şeydir. Foton enerjisi gibi, terapiler için kullanılan tüm süptil enerji sistemlerinin bu büyük sınırlamaya sahip olduğunu biliyoruz, bunlar sadece kendi özel frekanslarında çalışır. Diğer sınırlama, herhangi özel bir frekansın etkisinin o frekansın doğası ile belirlenmesidir. Örneğin, foton enerjisi, orgon enerjisi, veya elektromanyetik enerji, yardımcı olabilir, çünkü her biri insan bedenini başka bir yöne ilerlemesi için güçlü şekilde etkileyen bazı karakteristiklere sahiptir.

Ancak, bu özel, spesifik frekansa ihtiyacımız yoksa, böyle enerjiler zararlı da olabilir. Orgon enerjisi iyileştirebilir, ama orgon enerjisi sizi gerçekten hasta yapabilir. Bu süptil enerji aletlerini güvenle ve doğru şekilde kullanmak için bilgi ve deneyim gerekir. Takyon Enerjisi tüm diğerlerinden farklıdır. Takyon Enerjisi belli türde bir enerji değildir, kendi içinde tüm enerjileri içerir. Fiziksel bedenimizde veya süptil bedenlerde yanlış giden bir şey, o özel işlem için özel bilgi uygulayarak düzeltilebilir. Bu Takyon Enerjisi ile mümkündür, çünkü Takyon Enerjisi Sıfır – Noktası enerjisine giriş kapısıdır. Bu, hiç bir frekansın yapamayacağı bir şeydir. Tüm frekanslar sadece bütünün parçasıdır, Sıfır Noktası enerjisinde demirlenmiş olanın parçasıdır, ancak tüm frekanslar kendi özel etkileri ile sınırlıdır. Takyon tamamen non – spesifiktir. Takyon gerçekte kendi içinde herhangi bir etkisi yoktur. Takyonun yaptığı şey organizmamıza, bedenimize, süptil bedenlerimize gereksinim duydukları etkileri üretme şansını vermektir. Ve bedenlerimiz inanılmaz zeki olduğu için, daima kendileri için iyi olan etkileri üretirler.

Tüm diğer enerjisel tıp formlarına bağlandığını bulduğumuz iki sınır Takyona uygulanmaz, çünkü Takyon Enerjisi belli bir frekans ile sınırlı değildir. Diğer süptil enerji araçları ile Takyon Enerjisinin kullandığı enerji arasındaki bir diğer önemli fark, Takyon herhangi diğer enerji formundan herhangi birşekilde etkilenemez. Enerji tıbbında kullanılan tüm diğer süptil enerji formları, örneğin, kişinin kendi düşünceleri ve hisleri ile etkilenebilir. Bunun nedeni ışık hızının altında enerjilerin yerçekimsel çekim olarak adlandırılan şeye sahip olmalarıdır, bu enerjileri, birbirlerine yapışmaları için birbirlerine çeker. Şüphesiz, bu kendi özel etkilerinde enerjileri etkiler, değiştirir. Takyon ışık hızının üzerinde hareket eder, yerçekimi çekiminden etkilenmez, herhangi başka enerjiye yapışamaz ve başka enerjiler Takyona yapışamaz. Düşüncelerimizin ne kadar “kötü” olduğu, duygusal içeriğimizin nasıl olduğu önemli değildir, bunlar Takton enerjisinin ve onun bize Sıfır Noktası enerjisine
erişim verme yeteneğini etkilemez. Potansiyel olarak, zihinsel, duygusal, spiritüel veya fiziksel tüm problemler Takyon Enerjisi ile pozitif olarak etkilenebilir.  Sadece kaynak enerjisini kullanmanın bir diğer mükemmel veçhesi, istenmeyen yan etkiler ile başa çıkmak zorunda değiliz. Çok güçlü, çok hızlı şifa etkisi isteyen organizmamızın bir kısmına çok fazla enerji uygulasak bile, diğer bölümler ihmal edilmez, bu bir sorun olmaz. Bazan toksin giderme ve şifa reaksiyonlarına neden olur, ama asla negatif sonuç olmaz. Takyon Enerjisinin uygulanması çok fazla bilgi ve deneyim gerektirmez. Bazı özel etkiler için Takyon enerjisini zorla uygulamayız, ancak bedenin kendi iyileşme etkilerini üretmesine bırakırız. Takyon Enerjisi basitçe bu kendini – iyileştirme işlemi için doğal katalizördür.

Eğitim/Uyumlama Talebi için lütfen formu doldurunuz ya da iletişim bilgilerimizi kullanarak da iletişime geçip talebinizi iletebilirsiniz.