karmaKarmik hastalık temizliği, kişinin şu anki ve geçmiş yaşamlarındaki deneyimlerine ilişkin, derinlemesine bastırılmış anıları ve sağlıkla ilgili konuları temizleyecektir. Bu bastırmalar kişinin şu anki bedeninde varolan genetik ve biyolojik hastalıkları da temizleyip ortaya çıkışını engelleyebilir.

Gerçekleşen bir eterik bedenlerin yıkanıp temizlenmesi olayı, karmik olarak başlatılmış herhangi bir koşulu veya engeli serbest bırakır ve şifalandırır.

Geçmiş yaşam travmaları, ölümler, yaralanmalar, hastalıklar veya şiddetten kaynaklanan her tür işlev bozukluğu, fiziksel, zihinsel veya duygusal durumlar temizlenecek ve şifalandırılacaktır.

Hastalık, travma veya koşullara ilişkin hatıralar, mevcut enkarnasyonda ortaya çıkan herhangi bir semptomun etkisini hafifletmek üzere temizlenecektir.

Kişiye, herhangi bir karmik sınırlamanın eğitici ruhsal amacına erişebilmesine olanak sağlayan yeni bir enerji gelecektir, öyle ki, kişi gelişme, bilgelik ve mükemmeliyet doğrultusundaki derslere erişebilecektir.

Olumsuz düşünme ve negatif kalıplar serbest bırakılacak ve şifalanacak ve olumlu düşünme ve davranışlar gelişecektir. Bilinçaltı temizlendikçe, bu, kişinin farklı düşünmesini sağlayacak ve kişi, karmik tetiklemelerle geride tutulmaktan çok, günlük yaşamında daha olumlu davranacaktır.

Karmik hastalık temizliği, sorunlar veya hastalık şeklinde ortaya çıkan olumsuz karmik davranışları engelleyecek ve başarı, mutluluk ve sağlık biçiminde ortaya çıkacak olumlu davranışlara olanak sağlayacaktır. Bu, kişiye hastalıkların gelecekte tekrar ortaya çıkmasına engel olacak şekilde olumlu davranışlar içerisine girmesini sağlar.

Bu enerji, kişinin zihninde yarattığı olumsuz karmik izleri arındırıp temizleyecektir.

Sonuç olarak kişi, bedenin hareketleri, konuşma ve zihne ilişkin daha büyük bir farkındalık ve bilince erişecek ve kendisine ve diğerlerine karşı zarar verici herhangi bir hareketi gerçekleştirmeyecektir.

Bu sistemin enerjisi kişiye, kişinin İlahi mirasının bir parçası oluş içerisinde sınırsız bir potansiyel geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

 

  • Karmik Hastalık Temizliği Uzaktan Uyumlama(İnisiyasyon) Ve Eğitimi: 200 TL

  • Eğitim kitapçığı ve sertifika tüm eğitim ve uyumlamalarda e-mail ile gönderilmektedir.

  • Eğitim/Uyumlama Talebi için lütfen aşağıdaki Karmik Hastalık Temizliği uyumlama talep formunu doldurabilir ya da iletişim bilgilerimizi kullanarak da iletişim‘e geçip talebinizi iletebilirsiniz.

Karmik Hastalık Temizliği Uyumlama Talep Formu:

 

Uyumlama nedir?

Bu bir yeteneğin bir üstattan(master) -> bir Kişiye(öğrenciye) aktarılması demektir. Burada aktarılan belli bir enerji frekansı ile çalışmak yeteneğidir. Uyumlanmak yani bir konuda yetenek – belli frekanstaki enerjiyi kullanma yetisi kazanmak için, Master özel bir ritüel uygular ve daha sonra siz de bu enerji ile çalışabilirsiniz. Örneğin Kalp Beyin Bağlantısı Uyumlaması aldıysanız artık bu enerji ile çalışma yeteneğine sahip olursunuz. Uyumlamadan önce uyumlamayı nasıl alacağınıza dair gerekli bilgiler, Uyumlanma sonrası ise size sistemi nasıl kullanacağınızı içeren kullanım bilgileri gönderilir. Yaşamınızın bu gelişim sürecinde her zaman anlamadığınız, takıldığınız noktalarda telefon, email ya da internet üzerinden ve iletişim formlarımız aracılığı ile her türlü sorunuz yanıtlanır. Uyumlanma teorik bilgilendirmeyi de içerir yani sistemi nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Reiki, ya da benzer(uyumlama-inisiyasyon yolu ile aktarılan enerji sistemleri) uyumlama almadan kullanılamaz. Hangi teknik olursa olsun, kullanmanız için mutlaka bir masterdan uyumlama almanız gereklidir, bu en temel şarttır. İsteyen herkes uyumlama alabilir, uyumlama almak için özel bir yetenek gerekmez. Gerekli olan tek şart sizin istemeniz, uyumlama yapacak bir master ve masterınızın söylediği zamanda ve şekilde uyumlamayı kabul etmenizdir.

Uzaktan uyumlama etkili midir?

Enerji için zaman yada mekan kavramı söz konudu değildir. Uzaktan birisine enerji göndermek nasıl mümkünse, uyumlama yapmak da mümkündür. Uyumlamanın kalitesi yakından yada uzaktan değişmez. Tabiki uzaktan uyumlamanın deneyimli ve güvendiğiniz bir masterdan alınması çok önemlidir. Uzaktan verdiğimiz sistemleri güvenle alabilir ve enerjilere uyumlanabilirsiniz. Yaşamınızın bu gelişim sürecinde her zaman anlamadığınız, takıldığınız noktalarda telefon, email ya da internet üzerinden iletişim formlarımızı kullanarak her türlü sorunuz yanıtlanacaktır.

 

Uyarı: Bu Çalışma tibbi bir tedavi yada öneri yerine geçmez. Lütfen sağlık sorunlarınızda tıbbi yardım alınız.